srpski     |     english     |     русский язык
Posetite nas na Facebook-u
Login
Naslovna Kontakt Pretraga

Pretraga aranžmana

Aranžmane možete pretraživati po pojedinačnim kriterijumima ili kombinovano.
polazak
trajanje aranžmana
 
povratak

Prijava na mailing listu

Unesite svoju email adresu i mi ćemo Vam periodično slati obaveštenja o našim posebnim ponudama.

Sigurnosno pitanje, molimo odgovorite:


3M3          5       
  O    8    8H    SXQ
2O1   WR7    6       
  X    W     Y    D3S
AYX         5XU      Prodajni kurs Banke Intesa za efektivu na dan 30.01.2015
EUR 126,02
   


     
     

 

HIT CENE

DO 31.01.2015!

HIT PONUDA!!!

I S T A N B U L 

4 DANA AVIONOM
     Paket aranžman - prevoz, transfer, i smeštaj !

POLASCI:

 

24. i  31. januar

07. 13. 14. 21. i 28. februar

07.14.21. i 28. mart

 

Program putovanja sa cenovnikom br. 15 od 15.01.2015. 

Pogledajte aranžman za januar, februar i mart 2015. u pdf formatu

1.DAN –putovanje BEOGRAD-ISTANBUL. Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera ARGUS TOURS-a (broj 713). Let kompanijom Turkish Airlines TK 1082 za Istanbul u 09.30 h (prema objavljenom letu avio kompanije). Sletanje u Istanbul u 12.15 h.Organizovan transfer i smeštaj u hotel. Slobodno veče. NOĆENJE.

2.DAN ISTANBUL. DORUČAK. Fakultativni poludnevni obilazak  lokaliteta Plave džamije, Antičkog-hipodroma, Aja Sofije, Topkapi dvorca – muzeja. Sveobuhvatan izlet najvažnjih spomenika Carigrada. Nestvarna crkva (a sada muzej) Aja Sofija zavrsena 537.n.e., Plava dzamija (Dzamija Sultan Ahmeta, remek delo osmanlijske arhitekture) i Topkapi palata (rezidencija sultana iz vremena vrhunca moći Osmanlija) su ono što ćete obići u pratnji vodiča!Slobodno vreme za individualne aktivnosti i šoping.NOĆENJE.

3.DAN ISTANBUL. DORUČAK.   Fakultativno krstarenje BOSFOROM sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji. Slobodno vreme. U večernjim satima mogućnost fakultativne posete NACIONALNOM RESTORANU, gde ćete uz večeru, piće, orijentalnu muziku i programom sa trbušnim plesačicama na originalan način osetiti duh ove zemlje.NOĆENJE.

4.DAN–putovanje BEOGRAD -ISTANBUL. DORUČAK. Odjava iz hotela i slobodno vreme. Organizovan transfer do aerodroma. Poletanje aviona TK 1083 za Beograd u 18.40 h i očekivano vreme sletanja na aerodrom Nikola Tesla oko 19.20h (u zavisnosti od reda letenja avio kompanije). Kraj programa.

 
Cena paket aražmana po osobi izražena u evrima
Hotel period: 31.01.
03.02.
07.02.
10.02.
13.02.
16.02.
14.02.
17.02.
21.02.
24.02.
28.02.
03.03.
07.03.
10.03.
14.03.
17.03.
21.03.
24.03.
28.03.
31.03.
Htl 3* *** 1/2 N/D 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Htl 4* **** 1/2 N/D 145 145 145 145 145 145 145 145 145 145

nema raspoloživih kapaciteta
do 2 raspoloživa mesta
više od 2 raspoloživa mesta

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE

 INTESA  za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:Celokupan iznos aranžmana do 9 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE; VISA, MASTER i DINA kreditne kartice Komercijalne banke -isključivo u agenciji Argus Tours ili 80 po osobi  prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 3 jednake mesečne rateprilikom rezervacije- čekovima građana, bez uvećanja cene aranžmana ili  kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Program putovanja sa cenovnikom br 15. počinje da važi od 15.01.2015., i važi ISKLJUČIVO za nove REZERVACIJE počevši od 15.01.2015 do 31.01.2015

Fakultativni izleti: Tursko veče 35 €; Obilazak lokaliteta (Top Kapi, Plava Džamija ,Aja Sofija)- 50 €; krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji-25 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 15 putnika - a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate).

NAPOMENA : Turski standardi za hotelsku ishranu se razlikuju od  evropskih standarda po obimu i raznovrsnosti. Za razliku od naše i evropske, u ponudi turske kuhinje ima više testenina, povrća, voća, mleka i mlečnih proizvoda, a manje mesa i mesnih prerađevina!

ARANŽMAN OBUHVATA : Avio-prevoz na relaciji Beograd-Istanbul-Beograd redovnom linijom avio kompanije Turkish Airlines, autobuski transfer na relaciji aerodrom-hotel-aerodrom u Istanbulu, smeštaj u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem u hotelu sa tri ili četiri zvezdice na bazi 3 noćenja sa doručkom, i troškove organizacije putovanja. Asistenciju lokalnog predstavnika na srpsko-hrvatskom jeziku.

ARANŽMAN NE OBUHVATA: Međunarodno putno osiguranje ,avio takse 32.91 € (16.5 eur taksa Bgd aerodroma,12.13 eur taksa IST aerodroma,3.30 eur bezbednosna taksa Bgd aerodroma,0.98 eur naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije i YR taksa 72 eur - aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva.Ukupan iznos za sve avio takse iznosi trenutno 104.91 eur. Visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu)) koje se plaćaju u dinarskoj protivvrednosti u agenciji (takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama),deca do 2 godine ne plaćaju aerodromsku taksu, individualne troškove, fakultativne posete (neophodan minimum od 15 putnika u organizaciji ino partnera Ilos travela). Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu 400 din. sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica,u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja  – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije (pozvati  broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja)

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana.

NAPOMENA Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja.

VAŽNO: Mole se putnici da prilikom rezervacije ,a najkasnije 10 dana pred putovanje dostave tačna imena i prezimena onako kako je napisano  u  pasošu(dostaviti fotokopiju prve strane pasoša).U suprotnom svaka promena posle navedong roka podleže dodatnoj naplati od strane avio kompanije koju snose sami putnici!!!

 

***Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, agencije Argus Tours  * **

Aranžman je rađen na bazi minimum 15 putnika, a u suprotnom, krajni rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 (pet) dana pre planiranog polaska.

Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

 

 

Copyright Argus Tours 2001-2014
Powered by BeoNET
Licenca OTP AGENCIJA No. 1/2010. Licenca Ministarstva saobraćaja No. 1.
Uz sve programe važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS Toursa.